T 029 2080 3500

Yn y gymuned

Mae Redstart yn rhan o’r gwead sy’n clymu dros 500,000 o bobl ynghyd ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf. Rydym yn bodoli i helpu unigolion a chymunedau i ffynnu a meithrin cysylltiadau ar hyd a lled Cymru a thu hwnt.

Dysgu rhagor

Llwyddiannau

Bydd Redstart yn adeiladu ar lwyddiannau’r Gyd-fenter gan ddefnyddio’r profiad a gawsom o’r prosiectau llwyddiannus niferus a gwblhawyd gennym. Yma, cewch ddysgu rhagor am rai o’r prosiectau hynny.

Dysgu rhagor

Ein pobl

Dewch i gyfarfod â rhai o’r bobl sy’n gweithio i Redstart, eu swyddi, eu cymhellion a beth yw eu barn am ein diwylliant – yn eu geiriau eu hunain.

Dysgu rhagor

Rydym yn creu lleoedd ysbrydoledig i bobl fyw a gweithio.

Yn helpu pawb i deithio o A i B. Yn cadw olwynion masnach yn troi. Rydym yn creu cysylltiadau, yn adeiladu pontydd ac yn diogelu’r unigryw a’r arbennig. Rydym yn helpu unigolion a chymunedau i ffynnu ar hyd a lled Cymru a thu hwnt.

Yn ôl i’r brig