T 029 2080 3500

Cynlllunio a Phensaernïaeth

Mae Redstart yn rhan o Is-adran Eiddo Tiriog a Seilwaith WSP UK, sydd â 2000 o staff, ac sy’n rhan o grŵp ehangach WSP UK. Mae hyn yn ein rhoi mewn sefyllfa gadarn, unigryw o ran arbenigedd, profiad ac adnoddau, ynghyd â gwasanaethau ym maes cynllunio a phensaernïaeth.

 

P’un a yw’n gynllunio, paratoi, cefnogi neu adolygu, mae gennym brofiad pellgyrhaeddol mewn prosiectau datblygu trefol a gwledig. Mae sawl ffordd y gall ein swyddfa yng Nghaerdydd helpu ac mae’n darparu gwasanaethau sy’n cynnwys:

  • Adolygiadau o geisiadau cynllunio
  • Paratoi ceisiadau cynllunio
  • Cymorth i ddatblygwyr a thirfeddianwyr fwrw ymlaen â cheisiadau
  • Cymorth ynghylch yr Ardoll Seilwaith Cymunedol
  • Uwchgynllunio ar gyfer prosiectau trefol a gwledig
  • Profiad helaeth o raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif
  • BIM Peirianneg Strwythurol
  • Gwasanaethau adeiladu
Yn ôl i’r brig