T 029 2080 3500

Gwasanaethau Ehangach Capita

Mae gwasanaethau trawsnewid sefydliadol a datrysiadau adfywio creu lle o fewn cyrraedd uniongyrchol trwy riant gwmni Redstart, sef WSP UK Group Plc.

Hynny yw, gallwch fanteisio ar brif ddarparwr datrysiadau gwasanaethau cymorth proffesiynol integredig a rheoli prosesau busnes y DU. Er enghraifft, gallwn helpu gyda’r canlynol:

  • Ymgynghoriaeth adolygu dadansoddol (WSP UK Management Services)
  • Swyddfeydd cefn technoleg gwybodaeth – er enghraifft, taliadau ariannol trafodiadol a chanolfannau galwadau swyddfa gefn
  • Technoleg ddigidol
  • Ailffurfio sefydliadol a threfnu arddull gwaith swyddfa
  • Cyfuno, ad-drefnu ac adnewyddu portffolio eiddo
  • Cynllunio ar gyfer lleihau ynni
  • Cynlluniau gweithredu sy’n ategu cydweithio rhwng awdurdodau lleol.
Yn ôl i’r brig